New York folder på dansk og engelsk i København

The Fun, D er en økonomisk problemløser, der netop har fået produceret engelske og danske præsentationsfoldere af kommunikationsbureauet Tilsted & Co.

 

Først en 8-siders dansk udgave – og nu senest en 12-siders engelsk udgave til distribution blandt udvalgte kundeemner. Folderne er i grafisk udformning stærkt inspireret af kundens mangeårige ophold hos American Express. Idémæssigt har New York Times været forbilledet. Teksten er skrevet af journalist Carsten Tolbøll.

 

The Fun, D står for Flemming Uno Nielsen, Danmark. Kombinationen af initialer og det land, hvor han er født og opvokset, er den engelske betegnelse for en ressource, som man kan trække på. Hele idégrundlaget omkring The Fun, D Management Co er, at der kan trækkes på Flemming Uno Nielsens ressourcer til løsning af opgaver med økonomi og regnskab generelt.

 

Få mere at vide. Klik på folderen, som her er i online udgave i pdf fil. Vil du have tillsendt den printede udgave, er du velkommen til at rette henvendelse.

 

 

The Fun D

Klik for at læse