Mailindstillinger – spamfilter

 

Alle, som har mail hos Tilsted Com, har et spamfilter på, som man selv kan kontrollere.

 

  • Gå til internetadresssen: http://mail.mira.dk/cgi-bin/mailoptions.pl
  • Indtast brugernavn og kodeord til den email-konto, man ønsker spamfilteret aktiveret på.
  • Hvis der ikke er vist en linie med spammails øverst, klik da på "indsæt" og gå til punkt 3.
  • Efter Log ind, sættes et mærke ("flueben") i boxen ud for "SPAM-sletning" og en værdi mellem 5-10 (anbefalet af Mira Internet), angives i indtastningsfeltet under forklaringen til SPAM-filteret.
  • Læs venligst denne forklaring for information om pointsystemet, som filteret benytter.
  • Klik til sidst på "OK" nederst på siden.
  • Hvis man er usikker på, om der nu bliver slettet nogle vigtige mails blandt spammails, kan vi tilbyde at oprette en særlig spammail konto, hvor alle spammails kommer ind. Der kan man så gå ind og tjekke, om der er nogle mails, man evt. mangler. (Denne vil blive faktureret som en ekstra mailkonto).
  • Det er også via denne side, at man kan viderestille sin mail til en anden f.eks i sommerperioden.