Ophavsret

 

Den enkelte kunde hos Tilsted Communication får brugsret over alt materiale, der fremstilles i bureauets regi. Men der kan forekomme elementer, som er tilført opgaveløsningen udefra, hvor vi tager forbehold i
forhold til ejendomsret og brugsret.

 

Når det er tilfældet noteres det skriftligt i forbindelse
med opgaveløsningen, koncept eller oplæg.

 

Hvis den enkelte kunde har det mindste tvivl, er man
altid velkommen til at rette henvendelse til bureauet
med forepørgsel.

 

Alt fremstillet materiale overgives med frigørende
virkning ved betaling fra kunden med dertil hørende rettigheder og forpligtelser.

 

Vedrørende udlevering af originaldokumenter

 

Vi følger den grafiske branches politik og udleverer derfor ikke originaldokumenter, der er bundet af ophavsretten, når der ikke foreligger en forudgående skriftlig aftale derom.

 

Vi er altid villige til at forhandle en overdragelse af ophavsretten, hvis det ønskes. Vi udregner et overdragelsesbeløb, når vi ved hvilke dokumenter, der ønskes frikøbt – bl.a. ud fra de enkelte dokumenters omfang, indhold m.v.

 

Herudover tilbyder vi naturligvis altid, at udføre ændringer i dokumentet i henhold til krav og ønsker.