Kommunikationsbureau Tilsted & Co

Kommunikationsbureau:

Tænker anderledes

– handler kreativt

 

Som kommunikationsbureau opfylder Tilsted & Co de faglige betingelser for at kunne løse kommunikationsopgaver for kunder til medier i ind- og udland.

 

Strategier og udtryksformer
Hvis man vil adskille sig fra andre, skal man gøre noget,
de andre ikke gør – men som de gerne ville have fået idéen til!

 

Det er og har altid været ét af de vigtigste nøgleord for Tilsted & Co, når vi skal løse en kommunikationsopgave.Men det er ikke så lige til at tænke anderledes og
komme med "skæve" indfald.

 

Det kræver mod og mandshjerte at turde afprøve nye strategier og udtryksformer
– uden at der er noget sikkerhedsnet under.

 

Det kræver også indlevelsesevne og forståelse for, hvilket budskab vi skal kommunikere, og hvem det skal målrettes mod.

Det er det, der adskiller det visionære fra det almindelige.

Vi tør godt tage udfordringerne op.

Det er udvikling.

 

Vinder af kommunikationspris
Bent Tilsted vandt i fællesskab med Komitéen for Unge Forskere ”Kommunikationsprisen 2005”, som Dansk Kommunikationsforening står bag. Det skete med projektet ”At gøre en forskel – fra at være lukningstruet til at blive en succes”.

 

Projektet var udviklet af Bent Tilsted som projektleder og ideudvikler — og har forhindret en truende lukning af komitéens to landsdækkende forskerkonkurrencer. I stedet er de blevet mere populære end nogensinde med flere deltagere samt flere og kvalitetsmæssigt bedre projekter.
Desuden har projektet skabt stor økonomisk opbakning fra nye og flere sponsorer.

Tilsted & Co samarbejder og løser arbejdsopgaver ud fra følgende kendsgerninger:
Timing i forhold til udvikling – strategi
og plan i forhold til virkeligheden

 

Velkommen hos Tilsted & Co

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER 

OM BENT TILSTED 

 

Tænker anderledes

handler kreativt
 

Han brænder for at gøre en forskel

 

Kommunikationsekspert, pressefotograf og provokatør Bent Tilsted.

 

Man kan sige meget om stifteren af kommunikationsbureauet Tilsted Com i Naur ved Holstebro, Bent Tilsted, men man kan ikke beskylde ham for at være som alle andre. Han tænker anderledes – og handler kreativt!

I mere end 25 år er det kommet ikke mindst bureauets kunder til gavn, når de har haft brug for anderledes måder at skabe opmærksomhed på.

Bent Tilsted fylder 60 år. En skillevej for mange, men ikke for fødselaren, som brænder for kommunikationens mangfoldige muligheder og løsninger – og for at gøre en forskel.

 

Den jyske fotograf

I mange år arbejdede han udelukkende som jysk pressefotograf for en stribe landsdækkende dag-, fag- og ugeblade. Det var, før Danmarks Radio og senere TV2 oprettede regionale redaktioner, og dermed tilegnede han sig en erfaring og et netværk, som for 25 år siden dannede grundlaget for Tilsted Com.

Som freelancepressefotograf arbejdede Bent Tilsted bl.a. sammen med redaktør Rolf Poulsen på NNF’s redaktion, der havde til huse på gården Nørager i Naur. I dag er gården rammen om kommunikationsbureauet Tilsted Com. Han var i den periode også fast freelancefotograf for en række andre landsdækkende fagblade.

Desuden var han fast billedleverandør til Berlingske Tidende, BT, Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Børsen samt for billedbureauerne Polfoto og Nordfoto (i dag Scanpix).

 

Et kommunikationshus

Bent Tilsteds liv har altid været fyldt med kommunikation, journalistik og ikke mindst pressefotografering.

Først som en – ind imellem provokerende – talsmand for skoleeleverne i hjembyen Struer og i 1969 som stifter af Lands-Organisationen af Elever, LOE. Senere som journalist- og pressefotografelev på Skive Folkeblad og i 1970’erne som freelance-pressefotograf.

I flere år udgav og producerede han et rejsemagasin, som Morgenavisen Jyllands-Posten distribuerede, og i otte år udgav han Månedsmagasinet Erhverv Midt Vest i Viborg og Ringkjøbing amter.

I midten af 1980’erne stiftede han Tilsted Com og fik dermed opfyldt sit ønske om et rendyrket kommunikationshus. Et bureau ude på landet med marker som nærmeste naboer.

– Dem, der kan finde herud, er dem, der vil noget, som fødselaren bemærker.

 

At skille sig ud

Det faglige udgangspunkt for Bent Tilsted og Tilsted Com er at lave topprofessionelt arbejde.

– Det letteste er at tænke som alle andre og handle derefter. Men så adskiller man sig ikke fra flertallet, og man forhindrer kreative idéer i at slå rod og måske vokse frem til noget helt specielt. Vi skal give kunderne et modspil. Vi skal udvikle lige netop dét, der får vore kunder til at adskille sig fra deres konkurrenter, siger Bent Tilsted.

– Det gælder om at lytte, se muligheder og udvikle noget, der har kant. Vi skal overbevise kunderne om, at det vil virke for dem, men i sidste ende er det kunderne selv, der skal vælge, siger han.

 

Søg indflydelse

Kommunikation handler blandt meget andet om at gøre sin indflydelse gældende de rigtige steder på de rigtige tidspunkter i form af lobby- og spinarbejde.

Bent Tilsted har altid forsøgt at være på forkant med de faglige forandringer, der konstant sker i kommunikationsbranchen. F.eks. begyndte han i 1984 at arbejde med spin i det politiske liv – og der skulle gå en del år, før den disciplin blev almindelig kendt i Danmark.

Tilsted Com var også et kommunikationsbureau, adskillige år før Dansk Kommunikationsforening begyndte at røre på sig – og lang tid før andre udvidede deres marketing- eller reklamebureauer til at omfatte total kommunikation. Det gjorde, at Tilsted Com i 2006 vandt ”Kommunikationsprisen”.

 

På kanten af livet

I 2010 mistede han pludselig og uden varsel sit livs kæreste, da hans hustru, overlæge Dorthe Tilsted, 46, døde af en hjerneblødning.

– Da oplevede jeg at stå på kanten af tilværelsen og med ét slag måtte ændre mit og mine børns liv. Jeg måtte revurdere det hele, fortæller Bent Tilsted, der er alenefar for Victoria på 20, Joachim på 17 og Josephine på 10 år.

 

Bent Tilsted mere privat 

Bent Tilsted var i mange år en skattet fotograf for ugebladet SE og HØR med den legendariske chefredaktør MEP som mentor. Navnlig Bent Tilsteds evne til fotografisk at hæve pige-konkurrencen Miss Solskin op på et højt fagligt niveau har skabt stor respekt.

”Han har en ganske speciel evne til det med Miss’erne. De er trygge ved ham. Og han er absolut Danmarks bedste pigefotograf, når det drejer sig om at fotografere dem i flok”, skriver MEP i sin erindringsbog ”Ærligt talt”.

 

Bent Tilsted har drevet forlagsvirksomhed siden 1997. Forlaget har i en årrække udgivet og produceret en stribe børnebøger.

Senest er forlaget blevet godkendt som kongelig hofleverandør og har både produceret og udgivet den meget flotte og roste ”Kongehusets Nytår”, der går bag om kulisserne ved de royale nytårstafler. Seneste udgivelser har været Profilbogen om Holstebro Kommune, ny udgave af Tarok bogen og Kunsten – billedfortælling om Vadehavet i Sønderjylland.

 

Frivilligt arbejde i lokalsamfundet og i forskellige foreninger og organisationer er vigtigt for Bent Tilsted.

Han var bl.a. initiativtager til fællesspisning i 2007 i Naur-Sir Sogne, hvor der første mandag i hver måned blev samlet flere hundrede til spisning, politisk og kultur snak med kulturpaver og ministre som de besøgende.

Han er også med i kulisserne bag Code of Care, som arbejder for, at erhvervslivet både lokalt, regionalt og på landsplan tager et større socialt ansvar over for mennesker, som ikke passer ind i det normale arbejdsliv. Ligeså er han fortsat særdeles aktiv i arbejdet med motorvejen til Nordvestjylland, som har har været det siden 1994. I Holstebro har Bent Tilsted øget en stor arbejdsindsats for talentudviklingen gennem mange år. Han er en af byens ”riddere” i kulturelt sammenhæng i Marens Venne Laug.