Platform

 

Stadigt flere virksomheder bruger deres
hjemmesider til at informere om dem selv, deres produkter og til såvel intern som ekstern
kommunikation med kunder, marked og presse.

 

Internettet er et hurtigt medie, som i mange tilfælde har erstattet traditionel markedsføring.
Tilsted Com udvikler og producerer i tæt samarbejde med vore kunder de løsninger, som dækker behovet for udadvendt PR.

 

Danske virksomheder bruger årligt ca. 30 mia. kr. på markedsføring, hvoraf en tredjedel bruges til f.eks. tryksager, brochurer, visitkort, bøger og plakater.