Cookie og privatlivspolitik

 

I henhold til den nye persondataforordning som træder i kraft 25. maj 2018 vil vi her gerne fortælle dig, at vi behandler dine persondata i henhold til loven.

Som virksomhed er vi underlagt journalføringsloven, som står hævet over persondataloven.

Vi fører ingen journaler med dit cpr-nummer og oplysninger.

Vores elektroniske journalsystem Aldente er et lukket system. Alle har tavshedspligt med alle personlige data.

Vi udveksler ikke dine persondata uden dit samtykke.
Det vil bl.a. sige at vi videresender eller modtager din journal kun efter dit mundtlige og skriftlige samtykke.
Når journaler udveksles sker det krypteret eller via EDI-portalen.

Hvis ikke det står fortrykt på din egen anmeldelse er det dit forsikringsselskabs opgave at indhente dit samtykke til at få indsigt i din journal.

Ved evt. hacking af vores journalsystem er vi forpligtet til at underrette dig og Datatilsynet snarest og senest 72 timer efter vi har konstateret et sikkerhedsbrud.

Vi fører som ansvarlig databehandler en fortegnelse over vores behandling af data.

Bent Tilsted